Contact 2017-10-29T13:26:42+00:00

Organizatori: clubul Generatia 9 si Zedan’s
Reprezetate prin:
Vasile Constantin +40 (722) 121 783
Ramon Zedan +40 (744) 681 065

Email: office@thegrandball.ro